Неговото обиталище

Неговото обиталище

Не разпознавате ли и не разбирате ли, че вие… сте Божий храм (Негово светилище) и че Божият Дух постоянно обитава във вас? (1 КОРИНТЯНИ 3:16)

Аз съм изумена и се смайвам, когато мисля за голямото благословение на обитаващия в нас Святи Дух. Той ни вдъхновява да вършим велики неща. Той ни дарява със сила за всички наши задачи. Той е в тясно общение с нас, като никога не ни оставя и не ни забравя.

Помислете само за това – ако вие и аз сме вярващи в Исус Христос, ние сме дом на Святия Дух на Бога! Трябва да размишляваме върху тази истина отново и отново, докато тя не се превърне в лично откровение в живота ни. Ако го направим, никога няма да бъдем безпомощни, безнадеждни или безсилни, защото Той обещава да бъде с нас, да ни говори, да ни укрепва и да ни дава сили. Никога няма да бъдем без приятел или без посока, защото Той обещава да ни води и да върви с нас във всичко, което правим.

Павел пише на младия си ученик Тимотей: „Пази и съхранявай [с най-голямо внимание] скъпоценната и отлично приспособена [истина], която е била поверена [на теб], с помощта на Святия Дух, Който обитава в нас“ (2 Тимотей 1:14).

Истините, които знаете за Святия Дух, са толкова ценни! Насърчавам ви да ги пазите и да ги съхранявате в сърцето си. Не им позволявайте да ви се изплъзнат. Тъй като вярвате в Исус Христос, Святият Дух е във вас, за да ви помага не само да пазите това, което сте научили за Него, но и да растете в познанието и да го споделяте с другите. Оценявайте Го, почитайте Го, обичайте Го и Го обожавайте. Той е толкова добър, толкова мил, толкова чудесен. Той е прекрасен и вие сте Неговият храм!


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Кажете на глас няколко пъти на ден: „Аз съм обиталище на Бога. Той прави Своя дом в мен“.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon