Недейте „просто” да се молите

Недейте „просто” да се молите

Донесете всички десятъци (една десета от доходите си) в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и Ме опитайте сега за това, казва Господ на Силите, дали няма да ви разкрия небесните отвори и да излея благословение върху вас, така че да не стига място за него. (МАЛАХИЯ 3:10)

Една от молитвите, с които чувам хората често да се молят и с които аз самата съм се молила много пъти е това, което аз наричам „просто молитва”, която звучи подобно на това: „Сега, Господи, ние просто Ти благодарим за тази храна,” „Господи, ние просто те молим да ни пазиш”, „Татко Небесен, ние просто идваме при Теб тази вечер…”, „O, Господи, ако просто би ни помогнал в тази ситуация, ние бихме били много благодарни…” Виждате ли какво имам предвид? Ние звучим все едно се страхуваме да помолим Бога за нещо повече.

Думата само, или просто може също да означава „малко и почти недостатъчно, за да се справим” или „с тесен марж”. Бог иска да ни даде изключително много, изобилно, повече и над всичко, което сме се осмелили да се надяваме, искаме или мислим (вж. Ефесяни 3:20). Той иска да отвори прозорците в небето и да излее благословения върху нас, така че защо ние трябва да отиваме при Него, молейки Го за нещо малко и недостатъчно, само за да можем да се справим със ситуацията? Защо ние трябва да отиваме при Бога като хора, които се страхуват да не поискат твърде много? Когато ние отиваме при Него по този начин, изглежда, че ние не вярваме, че Той е щедър и добър. Ние трябва да осъзнаем, че Той не е Бог, който дава „просто или само” достатъчно да се справим с разходите си, а че Той желае да ни благослови изобилно, както стихът за днешния ден обещава.

Бог не иска да чува страхливи, несигурни, „просто” молитви. Той иска да чува смели, уверени, изпълнени с вяра молитви, изказани от хора, които са сигурни в своето приятелство с Него.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Когато става въпрос за молитва, „просто молитвата” просто не е достатъчна.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon