Нека съвестта ви бъде водач

Нека съвестта ви бъде водач

Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме чиста съвест, като искаме във всичко да постъпваме добре, да живеем богоугоден живот, като действаме честно и напълно почтено във всичко. (ЕВРЕИ 13:18)

Бог ни дава съвест, за да можем да се пазим от неприятности. Ако пренебрегваме нашата съвест достатъчно дълго, вече няма да усещаме Божието изобличение, когато сме виновни за грях. Хората се ожесточават, когато пренебрегват естественото си чувство за правилно и неправилно. Това се случва дори с хора, които са новородени. Колкото по-закоравени са хората в сърцето си, толкова по-трудно е за тях да чуят Божия глас. Съвестта им не работи така, както Бог я е създал да работи.

Съвестта е функция на духа и работи като вътрешен мониторинг на нашето поведение. Тя ни позволява да разберем кога нещо е правилно или неправилно. Следователно познаването на стандартите и насоките, които Бог е установил за нас, оказва голямо влияние върху съвестта ни.

Неговото Слово събужда съвестта ни от състояние на кома. Хората, които не са християни, може да знаят кога постъпват неправилно, но не изпитват това изобличение като тези от нас, които са новородени и изпълнени с Духа, и които общуваме с Бога всеки ден.

Колкото повече време прекарваме в Божието присъствие, толкова по-чувствителни сме към нещата, които не отразяват Божието сърце. Когато се държим нечестиво, бързо усещаме, че сме излезли извън рамките на начина, по който Исус би искал да се справим с дадена ситуация. Можем да имаме прекрасен живот, ако изпълним умовете си с Божието слово и оттук насетне се подчиняваме на съвестта си.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Нека съвестта ви бъде водач.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon