Не бъдете всезнайко

Не бъдете всезнайко

Колкото до Бога, Неговият път е съвършен; словото на Господа е опитано; Той е щит за всички, които уповават на Него. (ПСАЛОМ 18:30)

Истината от Божието писано Слово ни поддържа стабилни в бурите на живота. Ние можем да чуваме от Бога чрез Неговото писано Слово. То никога не се променя и не се колебае в намерението си към нас. Дори Неговото Слово да не говори специфично за детайлите на нашата ситуация, то говори за Божието сърце и характер и ни уверява, че Той винаги ще се грижи за нас и ще направи път за нас.

Словото ни учи, че нашето знание е фрагментирано, непълно и несъвършено. Според 1 Коринтяни 13:9–10, ние знаем само „отчасти”. Това ми показва, че никога няма да има такова време в живота ни, когато да можем да кажем: „Аз знам всичко, което имам нужда да знам”. Идете при Бога в смирение и бъдете гладни да се учите от Неговото Слово. Искайте ежедневно Той да ви учи какво трябва да направите във всяка ситуация.

Приемете Святия Дух като ваш учител, така че Той да може да ви упътва ежедневно във всяка истина (вж. Йоан 16:13). Той ще ви разкрива неща, които вие никога не бихте могли да откриете и да разберете сами по себе си. Аз съм взела решение да бъда ученик през целия си живот и силно препоръчвам същото и на вас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Не бъдете всезнайко. Помолете Бог да ви научи на това, което трябва да научите днес.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon