Никога не сте сами

Никога не сте сами

А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от брега на Йордан, беше воден от Духа в пустинята четиридесет дни, където беше изкушаван от дявола. (ЛУКА 4:1–2)

От днешните стихове научаваме, че веднага след като Исус е кръстен в Святия Дух, Той е отведен в пустинята от Духа, за да бъде изкушаван от дявола в продължение на четиридесет дни и нощи. Вероятно това е било много трудно преживяване, но Исус незабавно се подчинява на ръководството на Духа. Той се доверява на Святия Дух, знаейки, че дори трудностите, с които щеше да се сблъска, в крайна сметка щяха да бъдат за добро.

В края на четиридесетте дни в пустинята Исус започва публичното си служение, както виждаме в Лука 4:14: „Тогава Исус се върна в Галилея, изпълнен и под силата на [Святия] Дух, и славата за Него се разнесе по цялата околност“. Исус не само трябваше да бъде готов да последва водителството на Святия Дух в сила и слава; Той трябваше да Го последва в трудни времена, времена на изпитания и страдания.

Покорството към Бога в трудни моменти помага за развиването на благочестив характер. Исус ни дава пример, който трябва да следваме. Следването на ръководството на Святия Дух в периоди на трудности развива у нас вярност, себеобуздание и сила – качества, които Бог иска да притежаваме.

Бог ни е дал Святия Дух, за да ни помага да изпълняваме Неговите планове за живота ни. Понякога трябва да се сблъскваме с трудности, за да развием нужния характер и да вършим това, което Бог е планирал. Винаги трябва да помним, че ние никога не се изправяме сами пред нищо – нито пред трудности, нито пред хубави моменти. Святият Дух винаги е с нас, за да ни помага, и Неговите пътища винаги са най-добрите.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Не се страхувайте от трудните моменти, защото в крайна сметка те ви правят по-силни.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon