Обичайте ближния си както себе си

Обичайте ближния си както себе си

Защото целият закон [относно човешките взаимоотношения] се изпълнява в една дума, именно в тази: „Да обичаш ближния си, както себе си.“ (ГАЛАТЯНИ 5:14)

Бог иска да ни говори за много неща, но едно от важните неща, за които Той иска да ни говори, е нашето взаимоотношение с другите хора. Бог ни обича и иска ние да обичаме себе си по един здравословен, балансиран начин и да позволим на Неговата любов да протича чрез нас към другите хора.

Във вашия път към по-ясно чуване на Божия глас, аз ви подтиквам да се молите Той да ви говори редовно относно всяка мъдрост, която има за вас във вашите взаимоотношения. Взаимоотношенията са голяма част от живота и ако те не са добри, качеството на живота ни се влошава.

Тази сутрин аз се молих за моя съпруг и питах Бога какво мога да направя за него. Дойде ми една мисъл да му оставя бележка, която той да намери на плота в кухнята, когато отиде да закусва. В бележката просто се казваше: „Добро утро, Дейв… ОБИЧАМ ТЕ!!!” Сложих едно усмихнато лице отдолу и подписах бележката. Вярвам, че идеята да му оставя бележка беше от Бога, Който ми говореше и моето покорство да направя това малко нещо подобри нашите взаимоотношения.

Започнете да се молите за всичките си взаимоотношения. Представете ги едно по едно пред Бога и Го питайте какво можете да направите, за да ги подобрите. Ние обикновено мислим за това какво другите трябва да направят за нас, но ако следваме закона на любовта, ще бъдем по-загрижени за тях, отколкото за себе си.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Помолете Бог да ви покаже как можете да подобрите взаимоотношенията си.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon