Облечете новата си природа

Облечете новата си природа

И се облечете в новия човек (духовно възродената си същност), създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. ––ЕФЕСЯНИ 4:24

След като всички болезнени неща, които са се случили в миналото ви, са дошли и са си отишли, Бог всеоще иска да се наслаждавате на всеки един ден от живота си. Обаче това няма да се случи, докато не вземете решение да се хванете за изобилния живот, който смъртта и възкресението на Исус откупи за вас. До тогава дяволът винаги ще се опитва да ви го отнеме.

Исус каза: Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат в изобилие (в пълнота, догоре, докато прелее) (Йоан 10:10). Исус дойде на тази земя и умря за нас, за да имаме изобилен живот!

С този живот, който Той ви дава, вие ставате ново създание. Не трябва да позволявате на старите неща, които са ви се случили, да продължават да влияят на вашия нов живот в Христос. Като ново създание в Христос Исус, вие можете да обновите ума си според Божието слово и вашите емоции могат да бъдат изцелени и възстановени. Божият добър план може да се изпълни, когато живеете в новото си естество, което Исус изкупи за вас.


Молитва

Господи, аз избирам ежедневно и активно да обличам новата си природа, която Исус е изкупил за мен. Аз съм съживен отново в Христос – аз съм едно радостно, мирно и цялостно създание в Теб!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon