Обновявайте ума си

Обновявайте ума си

И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте (променяйте се) чрез [цялостно] обновяване на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено, дори онова, което е добро и приемливо и съвършено [в Неговите очи за вас]. (РИМЛЯНИ 12:2)

Аз приех Исус Христос като мой Спасител на деветгодишна възраст. Разбрах какво е моето духовно състояние и бях наясно, че имам грешна природа, и потърсих прошка от Бога чрез Исус. Аз бях новородена от Святия Дух по това време, но не разбирах наистина какво се е случило в моя живот. Нямах никакво поучение, следователно останах в тъмнина и нямах никаква опитност, въпреки че Светлината живееше в мен.

Като юноша ходех на църква редовно, бях кръстена, ходех на обучение за утвърждаване на вярата и правех всичко, което разбирах, че трябва да правя, и въпреки това аз никога не се наслаждавах на интимна близост с Бога. Вярвам, че по-голямата част от хората са в същото положение днес и много други хора са били в това положение през изминалите векове.

Въпреки че направих всичко, на което съм способна, за да бъда „религиозна”, аз разбрах, че Исус не умря, за да ни даде религия; Той умря, за да ни даде лично взаимоотношение с Бога чрез Самия Себе Си и чрез силата на Святия Дух, Който Той щеше да изпрати да обитава във всеки вярващ.

Както споменах, аз бях родена от Святия Дух, но ми липсваше откровението какво наистина означава това. Хората може да бъдат много богати, но ако те вярват, че са бедни, техният живот няма да бъде по-различен от живота на онези хора, които живеят в бедност. Ако хората имат голямо наследство, но не знаят за това, те не могат да го изхарчат.

Днешният стих ни казва, че Бог има план за нас. Неговата воля за нас е добра, приемлива и съвършена, но ние трябва напълно да обновим ума си, преди изобщо да можем да преживеем това добро нещо, което Бог е планирал (вж. Римляни 12:1–2). Ние обновяваме ума си и придобиваме ново отношение, мотиви и нови идеи когато изучаваме Божието слово. Трябва да се научим да мислим като Бога!


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Мислете като Бога!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon