Опознайте Бога като ваш Баща

Опознайте Бога като ваш Баща

А Той им каза: Когато се молите, казвайте: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име… ЛУКА 11:2

В продължение на много години аз се молих с „Господната молитва”, а не познавах наистина Бога като мой Баща. Аз нямах никакво близко, лично взаимоотношение с Него. Аз просто повтарях нещо, което бях научила.

Ако искате да бъдете по-близо до Господа и да бъдете ефективни в молитвения си живот, важно е да познавате Бога като ваш Баща. Когато учениците помолиха Исус да ги научи да се молят, Той ги научи на онова, което ние наричаме „Господна молитва”, която е духовна съкровищница от принципи на молитвата. Но първоначално Исус започна да им дава инструкции, като им казваше: „Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето име”.

Исус им показваше какво е взаимоотношението, в което ние имаме привилегията да бъдем и което Той дойде да донесе на всеки вярващ. Той им каза, че могат да имат взаимоотношения с Бога като техен Баща, но от тях се очаква да отиват при Него в молитва. Не отивайте при Бога като при някого, от когото се страхувате, а развивайте отношения с Него като между баща и дете. Това интимно взаимоотношение ще ви даде свобода да Го молите за неща, които не бихте поискали, ако имахте едно дистанцирано, сковано взаимоотношение с Него.
Нашият небесен Отец ни обича и Неговите очи са върху нас по всяко време. Научете се да се радвате и да се наслаждавате на Бога!


Когато се молите, спомнете си, че имате един любящ Баща, Който ви слуша.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon