Бог говори чрез отворените врати на възможностите

Бог говори чрез отворените врати на възможностите

Това казва Святият, Истинският, у Когото е Давидовият ключ; Който отваря и никой няма да затваря; и затваря и никой няма да отваря. (ОТКРОВЕНИЕ 3:7)

Понякога Бог говори като отваря или затваря една врата за нещо, което ние искаме да направим. Павел и Сила се опитаха да отидат във Витания да проповядват евангелието и да послужат на хората там, но Духът на Исус не им позволи да го направят (вж. Деяния 16:6–7). Ние не знаем точно как се е случило това; възможно е те просто да са си изгубили мира. Аз предполагам, че всъщност са се опитали да отидат в тази провинция и Бог някак си ги е спрял да не ходят там.

Дейв и аз знаем от опит, че Бог може да отвори врати на възможности, които никой не може да затвори и може също така да затвори врати, които ние просто не можем да отворим. Аз се моля Бог да отваря само вратите, през които иска да мина. Аз мога наистина искрено да мисля, че нещо е правилно да се направи, когато това може да бъде погрешно; следователно аз завися от Бога за това Той да затваря врати, през които аз се опитвам да мина, ако наистина правя грешка.

Аз прекарах години от живота си, опитвайки се да направя така, че да се случат нещата, които аз исках да направя. Резултатът беше притеснение, стрес и разочарование. Много по-спокойно и удовлетворяващо е да извърша моята част и след това просто да се доверя на Бога да отвори вратите, които са в съгласие с Неговия план за моя живот и да затвори здраво онези врати, които не са. Бог ви обича и можете да бъдете сигурни, че на правилното време Той ще отвори правилната врата за вас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Не се опитвайте да сами да направите или да предизвикате нещо да се случи. Доверете се на Бога да отвори правилните врати и да затвори неправилните врати за вас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon