Отношение на покорство

Отношение на покорство

Който отклонява ухото си от слушане на закона (Божия и човешкия), на такъв самата му молитва е мерзост, поругание, омразна и бунтовна (спрямо Бога). (Притчи 28:9)

Днешният стих казва нещо стряскащо по отношение на молитвите ни – когато не се отнасяме правилно към властите или ако сме непокорни, тогава молитвите ни си бунтовни спрямо Бога.

Ние просто не можем да растем или да станем зрели хора без поправление. Ако се бунтуваме срещу правилата на работното място, политиките на компанията, държавните постановления, Законът за движение по пътищата или която и да е друга форма на власт, то тогава имаме много по-сериозен проблем с отношението, отколкото си мислим. Бунтовността не е нещо, с което можем да се гордеем, но е нещо, което трябва внимателно да отстраним от себе си. Защо? Защото ако откажем да се покорим на земните власти, тогава няма да се покорим и на Божия авторитет. Това се нарича непокорство и ще попречи на ефективността на молитвите ни.

Бог ме постави в служението на друг човек за няколко години, преди да ми позволи да започна свое собствено. Там трябваше да се науча как да работя под нечий авторитет. Това не беше лесно за мен, тъй като съм доста силна личност. Невинаги бях съгласна с решенията, които се взимаха и понякога ми се струваше, че там не се отнасяха справедливо към мен. Но един от уроците, на който Бог ме научи тогава, е че не сме готови да бъдем в позиция на власт, докато не се научим самите ние да се покоряваме на властите над нас. Също така научих, че Бог ще ни повиши на правилното време, ако имаме добро, богоугодно отношение в трудно време.

Може би искате повишение на заплатата или издигане в йерархията на фирмата, но постоянно се отдавате на клюки и критики към вашия шеф? Това е форма на бунт и може да попречи на прогреса ви. Имайте покорно отношение и ще получавате повече отговори на молитви, както и ще чувате Божия глас по-ясно.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Не всичко, което се изисква от вас в живота ви може да е справедливо, но накрая Бог винаги въздава правосъдие.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon