Пазете приемника си свободен от измамите на дявола

Пазете приемника си свободен от измамите на дявола

Господ Йехова ми даде език на учените… всяка сутрин Той събужда ухото ми, за да послушам като учащите се [като тези, които се обучават]. Господ Йехова ми отвори ухото; и аз не се разбунтувах, нито се обърнах назад. (ИСАЯ 50:4–5)

Първата стъпка към чуването на Бога е да вярваме, че можем да чуваме от Него. Много хора искат да чуват от Бога, но те не очакват наистина да Го чуят. Те казват: „Аз просто не мога да чувам от Бога. Той никога не ми говори“. Тези хора имат прекалено много шумове в техния „приемник“, за да Го чуят ясно. Ушите им са задръстени с прекалено много послания, които идват от неблагочестиви източници. Следователно на тях им е трудно да различат какво Бог наистина им казва. Няма никаква полза Бог да ни говори, ако ние не вярваме, че чуваме от Него. Измамникът, дяволът, не иска ние да си мислим, че можем да чуваме от Бога. Той не иска да вярваме, така че той изпраща малки демони да стоят около нас и да ни лъжат ден и нощ, като ни казват, че не можем да чуваме от Бога. Но ние можем да отговорим: „Писано е, Бог ми е дал способността да Го чувам и да Му се покорявам” (вж. Псалом 40:6). Божието слово заявява, че всички вярващи имат способността да чуват и да се покоряват на Бога, и да бъдат водени от Святия Дух.

Исус чуваше ясно от Бог Отец през цялото време. Много хора, които стояха около Исус, чуха когато Бог Му говореше, само че те си мислеха, че това е гръмотевица (вж. Йоан 12:29). Ако имате проблем с чуването на Бога, аз ви насърчавам да отделяте по няколко минути всеки ден и да изповядвате вярата си в това, че можете да Го чувате. Докато изповядвате това, което вярвате в сърцето си, умът ви ще бъде обновен и вие ще започнете да очаквате да чувате от Бога.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Вместо да се чувствате под натиск да чувате от Бога, просто Му се доверете да ви говори.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon