Повече от победители

И все пак, сред всички тези неща ние сме повече от победители и придобиваме превъзходна победа чрез Този, Който ни възлюби. РИМЛЯНИ 8:37

Като вярващи можем да живеем с чувството на триумф, защото Павел ни уверява, че чрез Христос Исус ние сме повече от победители. Вярата в тази истина ни дава смелост за всеки ден от живота.

Понякога увереността ни се разколебава, когато дойдат изпитания, особено ако те са продължителни. Но когато имаме увереност в Божията любов към нас, независимо от това какво се изправя срещу нас, дълбоко в себе си знаем, че сме повече от победители. Ако сме истински уверени, няма нужда да се страхуваме от неприятности или изпитания, защото знаем, че те ще отминат.

Когато срещу вас се изправи някакво изпитание, винаги си спомняйте: Това също ще премине! Бъдете уверени, че по време на изпитанието ще научите нещо, което ще ви помогне в бъдеще.
Колкото по-близо сме до Бога, толкова повече стъпки на вяра правим, решавайки да бъдем уверени във всичко в Него. Уверените хора си вършат работата. Те са удовлетворени, защото успяват да бъдат себе си.


Ние няма да успеем да бъдем напълно себе си, докато увереността ни не е положена в Бога.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon