Подарете си подарък

Подарете си подарък

И бъдете един към друг благи, мили, милосърдни (състрадателни, разбиращи, обичащи) прощавайте си един на друг [с готовност и свобода], както и Бог в Христос е простил на вас. (ЕФЕСЯНИ 4:32)

Непростителността, огорчението, недоволството или обидата от какъвто и да е произход може да ни направи неспособни да чуваме от Бога. Божието слово е много ясно по този въпрос. Ако искаме Бог да ни прости нашите грехове и обиди към Него, то ние трябва да простим на другите техните грехове и обиди срещу нас.

Ефесяни 4:30–32, пасажът, който съдържа нашия стих за днес, ни учи, че оскърбяваме Святия Дух, когато приютяваме негативни емоции като гняв, недоволство и враждебност в сърцето си. Когато задържаме непростителност към някого по каквато и да е причина, тя закоравява сърцето ни и ни пречи да бъдем чувствителни към водителството на Бога в нашия живот.

Веднъж чух някой да казва, че да държим непростителност в себе си е като това да изпием отрова и да се надяваме врагът ни да умре. Защо да прекарваме живота си в гняв и огорчение към някого, който вероятно се наслаждава на живота си и дори не го е грижа, че вие сте разстроени? Направете си услуга – простете на онези, които ви нараняват! Направете си подаръка на простителността. Той ще донесе мир в сърцето ви и ще даде възможност да чувате Божия глас и да следвате Неговото водителство в живота си.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Направете си подаръка да простите на другите.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon