Подтикнати към действие

Тогава Моисей повика Веселеил, Елиав и всеки, който умееше, в чието сърце Господ беше вложил мъдрост, всеки, чието сърце го подбуждаше да дойде да свърши работата. ИЗХОД 36:2

Нещо мощно се случва в живота ни, когато сърцето ни се развълнува за действие. Не ни върши никаква работа да казваме: „О, иска ми се да се чувствах така“. Можем да решим да променим чувствата си като подбудим сърцето си да върши това, за което Бог ни е призовал.

Как подбуждаме вярата си? Открила съм, че Божието слово, излизащо от собствената ми уста под формата на молитва, хваление, проповед или изповед, е най-мощното средство за разпалване на огъня в мен. Словото подбужда моя дар, поддържа вярата и надеждата ми активни и не позволява на духа ми да бъде унил.

Пасивността, отлагането и мързелът са инструменти, които врагът използва срещу Божия народ. Пасивният човек чака да бъде раздвижен от външна сила, за да да предприеме действия. Но ние можем да бъдем мотивирани и водени от Святия Дух вътре в нас, а не от външни сили. Най-добрият начин да се предпазите от пасивност е като вършите всичко, което е пред вас, без да щадите силите си.


Не преставайте да разпалвате дарбата, дадена ви от Бога (огъня, който гори във вас).

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon