Под Божия контрол

Под Божия контрол

… [Господ] смирява човека и го въздига. 1 Книга на Царете 2:7

Важно е да запомним, че Господ може да смири един човек и да издигне друг. Такъв пример е животът на Естир. Бог я издигна от пълна неизвестност до това да стане кралица на цялата земя. Той й даде благоволение от всички хора, които срещаше, включително от царя, защото тя имаше Божието благоволение.

Естир черпеше от това благоволение, за да спаси себе си и своите хора, евреите, от това да бъдат убити от злия Аман, който искаше да ги унищожи. Тя може да се е страхувала да отиде при царя и да го помоли да се намеси, защото това можеше да й коства живота, но тя го направи, защото беше поверила живота си на Бога.

Каквато и ситуация да дойде в живота ви, дори и да сте били тормозени, гонени, преследвани или дискриминирани, или ако някой се е опитвал да ви отнеме нещо, което по право ви принадлежи – дали това е вашата работа, вашия дом, репутация или каквото и да било нещо в живота ви – вярвайте на Бога за свръхестествено благоволение. Независимо от това колко безнадеждни могат да изглеждат нещата, Бог е този, Който въздига и Той е този, Който може да смирява. Ако животът ви е в Неговоте ръце, вярвайте, че светлината на Господа свети върху вас, за да ви даде благоволение.


Не минавайте през живота си, като се страхувате. Бог ви обича и винаги ще ви помага!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon