Покорявайте се на Словото

Покорявайте се на Словото

Бъдете и изпълнители на Словото [покорявайте се на посланието], а не само слушатели, да лъжете себе си [в заблуда като разсъждавате и умувате за нещата, противопоставяйки се на Истината]. ЯКОВ 1:22

Спомням си една жена, която посещаваше един от моите семинари. Тя отчаяно искаше да бъде освободена от емоционалните рани, които я бяха направили несигурна и страхлива, но нищо не действаше в нейния случай. В края на семинара тя ми каза, че сега вече разбира защо тя никога не е преживяла никакъв напредък.

Тя каза: „Джойс, аз бях седнала с група жени, които имаха много подобни проблеми на моите. Стъпка по стъпка Бог ги беше избавил. Докато слушах, аз ги чух да казват: „Бог ме водеше да направя това и аз го направих. След това Той ме водеше да направя друго нещо и аз го направих.” Аз осъзнах, че Бог беше казал и на мен да направя същите неща. Единствената разлика беше, че те бяха направили това, което Бог им беше казал, а аз не го бях направила.”

За да живеем в близки взаимоотношения с Бога и да получаваме нещата, които Той ни обещава, ние трябва да се покоряваме на Словото. Ние трябва да ставаме изпълнители на Словото, а не само слушатели. Да се покоряваме на Словото изисква постоянство и усърдие. Нека да се посветим на това старателно да следваме Божието водителство.


Божиите начини работят! И няма никакъв друг начин, който да работи за нас. Вземете твърдо решение да се покорявате на Неговото Слово стъпка по стъпка, всеки ден.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon