Почитайте Божия глас над всичко

Почитайте Божия глас над всичко

[Най-] благословен е човекът, който вярва, уповава и разчита на Господ и чиято надежда и упование е Господ. (ЕРЕМИЯ 17:7)

Отношението, което приветства Божието присъствие в живота ни, е отношението, което почита Него над всички и всичко останало. Нашата нагласа трябва да казва: „Боже, без значение какво ми казва някой друг, без значение какво мисля аз самият, без значение какъв е моят собствен план, ако ясно чувам, че Ти казваш нещо и знам, че това си Ти, ще Те почитам и ще издигам това, което Ти ми казваш над всичко останало“.

Понякога обръщаме повече внимание на това, което хората ни казват, отколкото на това, което казва Бог. Ако се молим усърдно и чуем от Бога, а след това започнем да питаме хората около нас какво мислят, ние зачитаме тяхното човешко мнение над Божието. Такова отношение ще ни попречи да бъдем способни постоянно да чуваме Божия глас. Ако някога искаме да развием способността да чуваме от Бога и да живеем водени от Неговия Дух, трябва да престанем да слушаме мненията на толкова много хора и да започнем да се доверяваме на Божията мъдрост в нашето сърце. Има време да получаваме добри съвети, но нуждата от одобрението на хората ще ни държи далеч от Божията воля.

Дяволът иска да ни накара да мислим, че не сме способни да чуваме от Бога, но в Божието слово се казва, че това не е вярно. Святият Дух живее в нас, защото Бог иска да бъдем водени от Духа лично и да чуваме Неговия глас, когато Той ни води и напътства.

В стиха за днес Бог казва, че ще бъдем благословени, когато гледаме към Него. Според Еремия 17:5–6, тежки последици идват за онези, които се доверяват на слабостта на обикновените мъже и жени, но благословени са онези които се доверяват на Господа и Го почитат. Добри неща се случват, ако слушаме Бога. Той иска да бъде нашата сила и ние трябва да почитаме Неговото Слово преди всичко.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Чуйте какво имат да кажат другите, но слушайте Бога.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon