Исус дойде да ни води по пътя към мира

Исус дойде да ни води по пътя към мира

За да осияе седящите в тъмнина и в смъртна сянка; така че да насочи стъпките ни в пътя на мира. –ЛУКА 1:79

Вярвам, че мирът е една от най-важните придобивки и едно от най-големите благословения, които Бог ни е дал. Обаче в нашето забързано ежедневие и при натиска, на който сме подложени в него, ние често често чувстваме всичко друго, но не и мир. Но това не трябва да бъде така.

В Лука 1:79 се казва, че едно от нещата, за които Бог изпрати Исус, е да ни води в пътя на мира. Като вярващи, ние имаме чудесната привилегия да ходим в Божия свръхестествен мир, независимо от това колко заети и натоварени може да сме или какво става около нас.

Аз живях първите четиридесет години от живота си, без да имам мир – и се чувствах ужасно и мизерно. Накрая стигнах до там, че бях толкова гладна за мир в живота си, че вече бях готова да работя с Бога и да Му позволя да направи всички промени, които са необходими, за да го получа.

За щастие, сега се наслаждавам на живот, изпълнен с мир, който често надминава всяко човешко разбиране. Аз съм способна да ходя в пътя на мира по време на бурите в живота си, а не само когато в него няма никаква буря.

Направили ли сте ваш приоритет да преследвате мира? Бог иска да го направите. Следвайте Святия Дух към мира, който е ваш по право в Христос.


Молитва

Господи, благодаря Ти, че изпрати Исус да „води и насочва” нозете ми в Твоя мир. Аз приемам Твоите големи благословения на мир в живота си.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon