Предприемайте конкретни действия за вашата свобода

Предприемайте конкретни действия за вашата свобода

И така, ако Синът ви освободи [ако ви направи свободни хора], ще бъдете наистина свободни. –ЙОАН 8:36

Тъй като Бог не ни е създал да живеем в каквото и да било робство, ние можем да преживеем освобождение – свободата да се наслаждаваме на всичко, което Бог ни е дал в Христос. Той ни е дал живот и нашата цел трябва да бъде да му се наслаждаваме.

В живота си ние не можем просто да си пожелаем да бъдем свободни. Ние трябва да предприемем конкретни действия. Необходимо е да се покоряваме на Божието слово и да следваме водителството на Святия Дух.

Това означава, че ние не може само да слушаме или да четем Словото, за да получим резултати – ние също така трябва да вършим това, което то казва.

Наслаждавате ли се на свобода в живота си? Моля се Бог да ви насърчи да търсите свободата, която по право е ваша в Христос? Понеже Той умря на кръста, за да ни освободи от силата на греха, вие и аз можем да бъдем свободни от всеки проблем в живота.

Свободата е ваша, сега излезте напред и си я вземете. Следвайте Святия Дух и бъдете свободни да се наслаждавате на всичко, което Бог има за вас в Христос Исус.


Молитва

Господи, аз намирам в Теб свободата си от грях, робство, потиснатост и притеснение. Аз избирам да предприема действия за моята свобода, като следвам водителството на Святия Дух в живота си.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon