През розови очила или през лупа

Когато мислим и говорим за това какво не е наред с всички останали, ние обикновено се заблуждаваме за нашето собствено поведение.

Затова и ти си без извинение, о, човече, какъвто и да си, когато съдиш някой друг; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото. –РИМЛЯНИ 2:1

Когато мислим и говорим за това какво не е наред с всички останали, ние обикновено се заблуждаваме за нашето собствено поведение. Исус ни е заповядал да не се занимаваме с това какво не е наред с другите хора, когато има толкова много неща, които не са наред със самите нас (вж. Матей 7:3-5).

В Библията ясно се казва, че когато съдим другите, често ги осъждаме за неща, които ние също правим!

Веднъж попитах Бога защо когато ние правим нещо, си мислим, че е съвършено правилно, а осъждаме някой друг човек, който го прави. Тогава Господ говори на сърцето ми и ми каза:  „Джойс, ти гледаш на себе си през розови очила, но гледаш всички останали през лупа”.

Вярно е! Ние намираме извинения за нашето собствено поведение, но когато някой друг направи същото нещо, което правим и ние, често сме безмилостни.

Аз ви насърчавам да обърнете този процес – предполагайте най-доброто за другите, но разглеждайте вашия собствен живот под лупа. Позволете на Бог да се справи първо с вас, а след това ще се научите кой е библейският начин да помагате на другите хора да израснат.

Молитва

Святи Душе, вместо да изследвам живота на другите, аз искам Ти да ми помогнеш да прегледам моя собствен живот. Зная, че с Твоята помощ аз мога да поправя проблемите, които имам и да намеря позитивен, здравословен начин да помогна и на други хора също да израснат.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon