Приемете прошка и забравете греха си

… Защото Аз ще простя беззаконието им и няма да помня греха им вече. ЕРЕМИЯ 31:34

начение какъв е проблемът ви или колко зле се чувствате в резултат на него, Бог ви обича и иска да бъде в близки взаимоотношения с вас. В Исус Христос Той ви е дал нов живот. Той ще ви даде ново семейство от приятели християни, които да ви обичат, приемат, оценяват и подкрепят. Ще се радвате на победоносен живот заради Исус, Който живее във вас и се грижи за вас.

Когато съгрешите, можете да се покаете и да получите прошка. Когато Бог ви изяви, че има грях в живота ви, приемете изобличението Му и ще бъдете изумени от Неговата доброта. Бог не само ни прощава, но и обещава да забрави греха ни.

Божията милост е прекрасна и когато получаваме Неговата любов, прошка и милост, можем да я даваме и на хората, които ни нараняват и разочароват. Ако сте ядосани на някого, препоръчвам ви да проявите към него същата милост, която Бог е проявил към вас. Колкото повече позволявате на Божията любов да тече към вас и чрез вас към другите, толкова по-щастливи ще бъдете.


Божията милост е нова всяка сутрин. Всеки ден можем да намерим ново място, откъдето да започнем.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon