Принесете жертва на хвала

Принесете жертва на хвала

И така, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т.е. плод от устни, които с благодарност почитат и признават, изповядат и прославят Неговото име. (ЕВРЕИ 13:15)

Ние често тълкуваме „жертвата на хвала“, която се споменава в днешния стих, като хваление към Бога, когато нямаме желание да Го хвалим, и това със сигурност може да бъде някакъв вид жертва. Но аз вярвам, че авторът на Евреи всъщност прави препратка към системата за жертвоприношение в Стария завет, която изисква кръвта на животни, за да изкупи греха на хората.

Ние обаче живеем във времето на Новия завет, когато няма нужда да поставяме на олтаря заклани овце, кози и бикове. Вместо това жертвата – приносът, който Бог иска от нас днес, е да чуе правилните думи, които излизат от устата ни. Точно както димът и ароматът от животинските жертви се издигаха към Неговия трон по време на Стария завет, хвалението от нашите сърца се издига като жертва пред Него днес. В Евреи 13:15 Господ наистина казва: „Жертвата, която искам сега, е плодът от устните ви, които с благодарност Ми отдават почит и признание”.

Ние трябва да прилагаме този стих в ежедневието си, като сме сигурни, че изговаряме хваления към Бога във всеки възможен момент. Ние трябва да казваме на хората за всички велики неща, които Той прави за нас; ние трябва да Му благодарим и да Му кажем, че Го обичаме. В нашите сърца и с нашите устни ние трябва постоянно да казваме: „Господи, аз Те обичам. Благодаря Ти толкова много за всичко, което правиш в живота ми. Господи, аз те хваля за това, че Ти се грижиш за всичко, което ме засяга днес“. Ние трябва да бъдем хора, които хвалят Бога, признавайки Бога „постоянно и по всяко време“, като постоянно Му принасяме жертва на хвала.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Хвалете Бога толкова често, колкото можете.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon