Природата на Божията любов

Природата на Божията любов

Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени). –ЕФЕСЯНИ 2:4-5

Понякога, когато животът ни стане обезсърчителен, най-доброто нещо, което можем да направим, е да си припомним за природата на Божията любов.

Едно от най-красивите неща, които се казват в Библията, е че докато ние още бяхме грешници, Исус умря за нас (вж. Римляни 5:8). Той не чакаше ние да заслужим Неговата любов. Той ни обича безусловно. Нека да бъдем откровени, за много от нас е трудно да разберем това, защото ние сме свикнали толкова много с това, че трябва да си изработим и да си спечелим всичко в живота.

Поради Неговата голяма, чудесна, силна и дълбока любов към нас, Бог изля и даде Своя живот за нас щедро. Това е революционна любов – истинска, революционна любов, която предава себе си, защото никога не може да бъде удовлетворена, ако направи нещо по-малко.

Именно Божията безусловна любов ни привлича към Него, Неговата чудна благодат, която изтрива нашия грях и Неговата огромна саможертва, която проправя пътя за нас, за да можем да влезем в Неговото присъствие. Неговата любов никога няма да спре, никога няма да се откаже и никога няма да ви изостави. Когато се чувствате тъжни или депресирани, спомнете си огромната любов, с която Бог ви обича.


Молитва

Господи, Твоята любов ме изумява. Дори когато не я усещам, аз зная, че Твоята любов никога няма да спре. Ти даде всичко за мен и аз знам без никакво съмнение, че Ти ме обичаш.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon