Приятел на Бога

Приятел на Бога

Не ви наричам вече слуги…, а вас наричам Мои приятели. (ЙОАН 15:15)

В Битие 18:17 Бог нарича Авраам Негов приятел, а след това споделя плановете Си да разруши Содом и Гомор. Точно както сподели онези намерения с Авраам, Той ще споделя неща с вас – Неговото сърце, Неговите желания, Неговите цели, Неговите планове – като на Негов приятел. Той ще ви даде разбиране и проницателност, за да видите какво се случва в живота ви и ще ви каже какво да направите по въпроса. Той ще ви води и ще ви помогне да бъдете подготвени за бъдещето. Като приятел на Бога, вие не трябва да бъдете хванати неподготвени или нападнати от засада от вашите обстоятелства. Вие можете да бъдете информирани и подготвени – защото сте приятели на Бога и чувате Неговия глас. Той може да не ви разкрие всичко, което искате да знаете, точно когато бихте искали да го знаете, но Той ще ви води и ще ви даде сили, когато вие търпеливо Му се доверявате.

Вие може да попитате: „Как да стана приятел на Бога?” Според днешния стих, вие вече сте Негов приятел. В този стих Исус казва на Своите ученици: „Аз ви наричам Мои приятели”. Ако сте последовател на Исус, то вие сте съвременен ученик и сте Негов приятел. Така, както е и във всяко приятелство, вие може да бъдете или случаен познат, или близък, интимен, личен приятел. Вашето приятелство с Бога расте и се развива, точно както и вашето приятелство с другите хора расте и се развива. Точно както едно естествено приятелство изисква време и енергия, за да се развие, така и вашето взаимоотношение с Бога го изисква.

Аз ви насърчавам да инвестирате време и енергия във вашето взаимоотношение с Бога днес, като Му давате вниманието си чрез четене и размишляване върху Неговото Слово и като Му говорите и Го слушате като Негов приятел.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Отделете място в графика си, за да инвестирате време и енергия във вашите взаимоотношения с Бога.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon