Проверка и баланс

Проверка и баланс

Много мир имат онези, които обичат Твоя закон, и за тях няма препятствия, за да се препъват. (ПСАЛОМ 119:165)

Няколко пъти вече съм писала в тези духовни размишления за факта, че Бог понякога ни води през обстоятелствата. Това със сигурност е вярно, но ние трябва да бъдем уравновесени когато минаваме през обстоятелствата, докато търсим да чуем и да се покорим на Неговия глас. Аз не препоръчвам използването само на обстоятелствата, за да разпознаем Божията воля. Ние също така трябва да вземаме предвид мира и мъдростта, за които също съм писала в тази книга. Това са основни начини, по които ние чуваме от Бога и не трябва никога да ги пренебрегваме. Едно обстоятелство трябва да изглежда като отворена врата, но ние не трябва да минаваме през вратата, освен ако нямаме мир в себе си.

Ако следваме само обстоятелствата, можем да се вкараме в истински проблеми. Сатана може да подреди обстоятелствата също както и Бог може, защото той има достъп до естествената среда, в която ние живеем. Следователно, ако следваме само обстоятелствата, без да вземаме предвид другите начини, по които чуваме от Бога, можем да изпаднем в заблуда.

Ние знаем, че не можем да вървим срещу Божието слово. Трябва да бъдем водени от мира и да ходим в мъдрост. Лесно е да си направим един бърз „вътрешен тест”, за да определим нивото на мир в сърцето си, преди да позволим на обстоятелствата да ни водят. Най-безопасният начин да чуваме от Бога е да комбинираме библейските методи да бъдем водени от Духа и да им позволим да служат като проверка и баланс едни на други. Винаги е най-добре да имаме предвид целия съвет и мъдрост на Божието слово и никога да не се опитваме просто да намираме части от него, които са в съгласие с онова, което ние бихме искали.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Винаги следвайте мира, когато вземате решения.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon