Вие можете да съдействате за промяна

Вие можете да съдействате за промяна

Тогава Господ се въздържа от злото, което беше казал, че ще направи на народа Си. (ИЗХОД 32:14)

Знаете ли, че молитвата може да промени Божието намерение? Бог може да се отвърне от намерението Си, ако някой отделя време да се моли и да слуша.

Когато Моисей се изкачи на планината Синай да получи Десетте заповеди, той се забави повече, отколкото народът можеше да приеме. В отсъствието на своя водач, те забравиха Господа, отдадоха се на плътските си страсти и решиха да претопят всичките си бижута, за да направят златен телец и да му се покланят. Бог проговори на Моисей на планината и в общи линии му каза: „Най-добре да се върнеш там, защото народът извърши зло и Ме разгневи“. (Слава Богу, че в Псалом 30:5 се казва, че Неговият гняв трае само за миг, а милостта му е завинаги…)

Моисей започна да ходатайства за израилтяните, защото го беше грижа за тях. Бог вече му беше казал: „Остави Ме защото този народ е коравовратен и твърдоглав (вж. Изход 32:9-10). Но Моисей не се предаде, защото в сърцето му проблемът не беше разрешен. Той обичаше народа, познаваше естеството на Бога, познаваше и характера на Бога. Заедно с това знаеше, че Бог наистина обича народа Си и не иска да го изостави насред пустинята.

Моисей се помоли на Бог да промени решението Си (вж. Изход 32:12) и според днешния стих, Бог го направи. Когато се молим, ние можем да съдействаме за промяна!


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Когато се молите, Бог чува и отговаря!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon