Просто извършете вашата част

Просто извършете вашата част

Господ чу молбата ми, Господ приема молитвата ми. (ПСАЛМ 6:9)

Всеки вярващ е призован да говори с Бога и да слуша гласа Му чрез молитва, но не всеки е призован в духовното служение на молитвен ходатай. Например аз вярвам, че Бог е призовал Дейв да бъде застъпник и ходатай за Америка. Изглежда, че той има „официална“ задача от Господа да се моли за страната ни, да носи бремето на националните въпроси и проблеми, копнеж да види съживление в страната и задълбочен, дългосрочен интерес към всичко, което касае САЩ. Той усърдно изучава американската история и се информира за събитията, свързани с управлението на страната ни. Той се моли с необичайна жар. Това имам предвид като казвам, че някои имат служението на застъпник

От 1997 година насам Дейв се моли, вика и отправя безброй прошения към небето в полза на САЩ. Аз не плача за нацията ни така, както прави той, но това не значи, че не ме е грижа за нашите лидери и не се моля за тях. То означава просто, че не се насилвам да придобия неговата страст, защото тя е дар от Бога. Също така значи, че Бог използва мен и Дейв като екип – ние играем на различни позиции. Ако започна да се чудя какво не е наред с мен, понеже не ходатайствам като Дейв, ще стигна до самоосъждение, което от своя страна ще ми попречи да изпълня своето призвание от Бога. Но ако стоя уверена в своята роля и се фокусирам да я изпълнявам превъзходно, нашият отбор всеки път ще отбелязва победа. Бог не дава всички задачи на всеки човек. Святият Дух разпределя задачите така, както Му е угодно и ние просто трябва да извършим нашата част.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бъдете спокойни и се молете така, както Бог ви води.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon