Пълен достъп

Пълен достъп

Посредством Когото ние чрез вяра придобихме и [нашия] достъп (влизане, въвеждане) до тази благодат (състояние на Божието благоволение), в която [твърдо и в безопасност] стоим и се радваме поради надеждата да преживеем и да се наслаждаваме на Божията слава. (РИМЛЯНИ 5:2)

Всичко в нашия духовен живот зависи от нашата лична вяра в Бога и от нашето лично взаимоотношение с Него, което определено включва това да бъдем способни да чуваме Неговия глас. Ние можем да се радваме на това взаимоотношение поради смъртта на Исус на кръста, която ни дава свободен, безпрепятствен достъп до нашия небесен Баща и нашата вяра прави възможено ние да имаме близко, интимно и динамично взаимоотношение с Него.

Много харесвам стиха в Ефесяни 3:12 и ние наскоро го изучавахме. Там се казва: „В Когото, поради нашата вяра в Него, ние се осмеляваме да имаме смелостта (куража и увереността) и свободен достъп (неограничен достъп и приближаване до Бога свободно и без никакъв страх)”. Докато размишлявах върху този стих, много се развълнувах, когато осъзнах, че като обикновени хора ние имаме свободен достъп до Бога по всяко време чрез молитва; ние можем да чуваме Неговия глас по всяко време когато искаме или имаме нужда. Ние можем да Го доближим смело и без никакви резерви, без страх и с пълна свобода. Колко чудесно е това! Личната вяра в Бога отваря вратата към неограничена помощ от Негова страна и към безпрепятствено общуване с Него.

Отидете при Бога с увереността, че Той ви обича, желае да общува с вас и иска не само да ви чуе, но и да говори с вас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Очаквайте да чуете от Бога и да бъдете водени от Неговия Свят Дух.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon