Разпознаването е ключът към чиста съвест

Затова аз винаги се упражнявам и дисциплинирам [подчинявам тялото си, умъртвявайки моите плътски пристрастия, апетита на тялото си и светските си желания, стараейки се във всички аспекти] да имам чиста (непоклатима, безупречна) съвест, лишена от оскърбление към Бога и към човеците. –ДЕЯНИЯ 24:16

Жизненоважно е да запазите съзнанието си чисто, защото нищо няма да ви попречи да се наслаждавате на живота толкова много, колкото вината.

Всъщност Павел казва, че той е преследвал дисциплината и е избягвал светските желания, за да може да ходи безупречен и свободен от вина пред Бога. Същото се прилага и към нас. Когато ходим с увереността на чистото съзнание, това ще ни направи свободни и щастливи.

Това звучи лесно, когато става въпрос да можем ясно да разграничим кое е правилно и кое погрешно, но какво ще кажем за „сивите” области в живота? Как да запазим съвестта си чиста, когато ние не сме сигурни какъв е правилният или погрешният избор? Ами какво ако съгрешим случайно, без дори да го осъзнаваме? Открила съм, че Божието разпознаване разрешава този проблем.

Разпознаването е духовно разбиране и то е ключът към това да живеем с чиста съвест. Нужна е практика, за да се постигне, но то просто означава да обръщаме внимание на сърцето си. Бог ще ви покаже кога не трябва да правите нещо, което по-късно ще ви донесе вина.

Аз ви насърчавам да живеете по такъв начин, че да запазите съвестта си чиста. Не правете неща, които знаете, че не трябва да правите и разчитайте на Божието разпознаване, когато сте изправени пред проблем, за който не сте сигурни. Той никога няма да ви подведе.

Молитва

Господи, благодаря Ти за Твоето разпознаване. Помогни ми да обръщам внимание на Твоят тих глас, който говори на сърцето ми, за да мога да живея по такъв начин, който да запази съвестта ми свободна и чиста пред Теб.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon