Само Бог дава мир

Само Бог дава мир

Господ ще даде [непоклатима и тайнствена] сила на народа Си; Господ ще благослови народа Си с мир. (ПСАЛОМ 29:11)

Един от най-великите начини, по които Бог ни говори и ни води, е чрез свидетелството вътре в нас. С други думи; ние просто знаем вътре в нас какво е правилно и какво е погрешно. Това е едно по-дълбоко ниво на знание от „знанието в ума ни”. Този вид знание е в духа – ние просто имаме мир или липса на мир. Чрез присъствието или отсъствието на мир, ние знаем какво трябва да направим.

Веднъж аз говорих с една жена, която трябваше да вземе сериозно решение. Нейното семейство и приятелиѝдаваха съвети, но тя трябваше да знае вътре в себе си какъв е правилният отговор, защото тя беше тази, която трябваше да живее с това решение. Тя работеше в конкретен бизнес през целия си живот и чувстваше, че иска да излезе от него и да си остане вкъщи с децата. Разбира се, това щеше да доведе до драстични финансови промени, приспособяване и лични промени за нея, неща, които щяха дори да я засегнат емоционално. Тя трябваше да знае от Бога, а не от другите хора, какво беше правилното решение.

Жената отиде на почивка с нейна роднина. В края на седмицата, през уикенда, докато хвалеше Бога и Му се покланяше, и докато слушаше говорителя, мир и знание за ситуацията дойдоха в сърцето й, че тя наистина беше права и трябваше да приключи с бизнеса. Тя каза, че в един момент е разбрала и вече е знаела кое е правилното нещо, което да направи. И оттогава тя имаше мир относно решението си.

Удивително е как добронамерени хора могат да ни посъветват нещо и то да няма никакъв ефект върху нас. Но когато Бог ни говори за нещо, то има голямо влияние върху нас. Помолете Бога за вътрешното свидетелство, което само Той може да ви даде.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Само Бог може да ви даде мир.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon