Само Исус

Само Исус

В [тази] свобода Христос ни направи свободни [и напълно ни освободи]; стойте тогава твърдо, не се заплитайте, не се хващайте в плен и не се подчинявайте отново на робското иго [което веднъж сте отхвърлили]. ГАЛАТЯНИ 5:1

Исус дойде на този свят и плати за греховете ни, като пое наказанието ни върху Себе Си. Той стана наш заместник, плати дълга, който имахме, без това да ни струва нищо. Той направи всичко това даром, поради голямата Си любов, благодат и милост.

Исус наследи всичко, което Отец има да даде и ни казва, че ние сме сънаследници заедно с Него поради вярата ни. Той е осигурил пътя за пълната ни победа както тук, така и на небето. Той е победил, а ние получаваме наградата, без да плащаме цената. Ние сме повече от победители.

Би ли могло да бъде по-просто? Евангелието е удивително просто.

Усложненията са дело на Сатана. Той мрази простотата, защото знае силата и радостта, които ни носи вярата. Всеки път, когато отношенията ви с Бога станат сложни, върнете се към простичката вяра, която имат малките деца. Исус каза: „Само вярвайте“ и ще видите Божията слава (Йоан 11:40).

Върнете се към простичката вяра единствено в Исус и се възрадвайте в нея.


Да вярваш е много по-просто, отколкото да не вярваш.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon