Святият Дух говори на нашия дух

Святият Дух говори на нашия дух

И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда (праведността на сърцето и правилното положение пред Бога) и за съд. (ЙОАН 16:8)

Святият Дух говори на нашия дух, за да ни изобличи за грях и да ни убеди за правда. Неговото изобличение има за цел да ни убеди да се покаем, което означава да се обърнем и да тръгнем в правилната посока, а не в грешната, в която вървим в момента.

Убеждението или изобличението е напълно различно от осъждането. Отне ми много време време да науча това и погрешно се осъждах всеки път, когато когато Святият Дух ме изобличаваше за нещо в живота ми, което не съответства на Божията воля. Изобличението има за цел да ни издигне от нещо, да ни помогне да се издигнем по-високо в Божията воля и план за живота ни. Осъждането от друга страна ни притиска надолу и ни поставя под бремето на вината.

Усещането за здравословен срам или вина, когато първоначално сме осъдени за грях, е нормално. Но да продължаваме да се чувстваме виновни, след като сме се покаяли за греха, не е здравословно, нито пък е по Божията воля. В историята за жената, хваната в прелюбодейство (вж. Йоан 8:3–11), Исус доказва, че осъждането води само до смърт, но изобличението ни води до нов живот, свободен от греха.

Тъй като Бог не ни осъжда, ние можем без страх да се молим: „Господи, покажи моя грях. Изобличи ме за всичко, което правя и с което нарушавам Твоя закон да обичам другите или което ми пречи да изпълнявам Твоята воля. Пази съвестта ми чувствителна към Твоя глас. Дай ми сила да бъда свободен от греха. Амин“. Ако живеем по този начин, ще увеличим чувствителността си към Божия глас в живота ни.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Сатана осъжда; Святият Дух изобличава.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon