Святият Дух е джентълмен

Святият Дух е джентълмен

За да може чрез [приемането на] Христос Исус благословението, [обещано] на Авраам, да дойде върху езичниците, така че чрез вяра [всички] да получим [осъществяването на] обещанието за [Святия] Дух. (ГАЛАТЯНИ 3:14)

В тази книга съм написала много за Святия Дух и за изпълването с Духа и искам да се уверя, че имате възможност да Го опознаете по този начин, докато четете тези страници. Святият Дух е джентълмен. Той няма да влезе в живота ви със Своята пълнота без покана. Той ще ви изпълни, но само ако Го помолите да го направи. В Лука 11:13 Исус обещава, че Бог ще даде Святия Дух на онези, които Го поискат. А Яков 4:2 ни казва, че причината да нямаме някои неща е че не знаем как да искаме.

Насърчавам ви да отидете смело пред Бога и всеки ден да Го молите да ви изпълни със Святия Дух. Искайте и очаквайте да получите. Не се колебайте и не позволявайте на съмнението да изпълва сърцето ви, а искайте с вяра. Вярвайте, че получавате и благодарете на Бога, че Той живее във вас. Бог не е човек, за да лъже (вж. Числа 23:19). Той е верен да изпълни Словото Си винаги, когато някой пристъпи към него с вяра, така че искайте и получавайте, за да бъде радостта ви пълна (вж. Йоан 16:24).
Днешният стих казва, че получаваме обещанието за Духа чрез вяра. Даровете не могат да бъдат наложени на никого; те трябва да бъдат предложени от дарителя и след това да бъдат приети. Бог отправя предложението за Своя Дух, така че е нужно само да се отпуснете и да Го приемете чрез вяра.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Никога не се срамувайте да поискате и да продължите да искате от Бога да посрещне всичките ви нужди.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon