Свят Потомък

Свят Потомък

Тогава ангелът ѝ каза: „Светият Дух ще слезе върху теб, и силата на Всевишния ще те засенчи [като сияен облак]; и така святият (чист, безгрешен) Потомък, Който ще се роди от теб, ще се нарече Син Божий“. (ЛУКА 1:35)

Дева Мария забременява чрез действието на Святия Дух, Който слезе върху нея и според днешния стих посява в утробата ѝ „свят Потомък“. Духът на святостта е посаден в нея като Семе. От Семето в утробата ѝ се ражда Божия Син, Човешкия Син, Който трябва да избави хората от греховете им.

При новорождението в нас се случва нещо подобно. Духът на святост се посажда в нас като Семе. Когато поливаме това Семе с Божието слово и не позволяваме на „плевелите на светските грижи“ да го задушат, то ще израсне в гигантско дърво на праведност, „насадено от Господа, за да се прослави Той“ (Исая 61:3).

Божието слово ни учи да се стремим към святост (вж. Евреи 12:14). Когато насочим сърцето си към този стремеж, Духът на святост ни помага. Ако искаме да бъдем святи, трябва да се изпълним със Святия Дух и да Му позволим да ни говори, да ни поправя, да ни напътства и да ни помага във всяка област от живота ни.

Никога не забравяйте, че във вас живее „Свято семе“. Поливайте го с Божието слово и нека Святият Дух ви наставлява и ви учи как да му помагате да расте.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Святият Дух желае да бъде ваш близък спътник, докато ви учи и наставлява в святост.

 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon