Силата на единството в Христос

Силата на единството в Христос

Слепи водачи, които прецеждате комара, а камилата поглъщате! –МАТЕЙ 23:24

Трудно е да повярваме колко много деноминации и независими църкви има днес, но въпреки това има само една Библия, едно послание.

През годините обаче, поради гордост и тесногръдие, хората са почувствали нужда да развият огромен брой църкви и църковни групи – дори различни версии на Библията – за да поддържат различни тълкования на онова, което те вярват че се казва в Библията.

Аз достигнах до разбирането, че никой от нас не е 100 процента прав. Повечето неща, за които сме спорили, са дребни и незначителни. В Матей 23:24 Исус казва на фарисеите, че те прецеждат комара, но поглъщат камилата. Те бяха станали толкова дребнави за малките неща, че това им пречеше да се справят с наистина важните неща.

Ако позволим предразсъдъците, омразата и разделението да намерят място в живота ни, ние ще бъдем безсилни да ги спрем. Само съгласието и единството в любовта на Христос ще ни даде силата да победим предразсъдъците. И любовта на Бога винаги е по-голяма от критичното отношение към другите хора, което само ни разделя.


Молитва

Святи Душе, изобличи всеки грях, който е в сърцето ми, който причинява разделение, предразсъдъци или омраза от всякакъв характер да влияят на живота ми. Аз искам да ходя в Твоята любов и да имам единство с моите братя и сестри в Христос.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon