Силата на Святия Дух

Силата на Святия Дух

Но ще приемете сила (способност, ефективност и мощ), когато дойде върху вас Святият Дух. (ДЕЯНИЯ 1:8)

Духът на Бога дава сила на онези, които искат да чуят Неговия глас и да Му служат. Някой може да има желание да направи нещо и да няма силата да го направи, но тази сила може да дойде чрез приемането на кръщението в Святия Дух.

Спомняте ли си, че Исус беше кръстен чрез потапяне във вода, но Той също така беше кръстен и в Святия Дух. С други думи, Той беше потопен в сила, която му даде способността да извърши задачата, която Неговият Отец Го беше изпратил да извърши. В Деяния 10:38 се казва: „Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет“ и че Той „обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него“.

Преди публичното служение на Исус да започне, Той беше помазан със Святия Дух и със сила. Когато сме изпълнени със Святия Дух, ние имаме способността да чуваме Божия глас по-ясно и сме екипирани да служим в Божието царство, защото имаме способността да черпим сила (способност, ефективност и мощ) от Святия Дух, която сме получили, когато Той дойде върху нас, за да бъдем Негови Свидетели. Тази сила ни дава способност да направим онова, което Бог иска да направим.

Важно е да видим, че Исус не направи никакви чудеса или други мощни дела, докато не получи сила от Святия Дух. Ако Исус имаше нужда от силата на Святия Дух, то ние определено също имаме нужда от Него. Помолете Го да ви изпълни със силата на Неговия Дух днес и всеки ден.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Вие имате достъп до Божията сила – приемете я!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon