Следвайте Бога чрез вяра

Следвайте Бога чрез вяра

Ще те направя голям народ; ще те благословя [с изобилно увеличаване на благоволението] и ще прославя името ти, ще го направя известно и разпознаваемо и ще бъдеш за благословение [разпръсвайки доброто към другите]. (БИТИЕ 12:2)

Покорството на Божия глас не беше лесно за мен, когато Той първо ме призова да напусна сигурността на моята работа и да започна мое собствено служение. Но днешният стих е този, с който Бог ми говори и ме окуражи за плановете, който Той имаше за мен. Лесно е да четем този стих и да си мислим – Да! Аз искам да бъда благословен. Това звучи чудесно! Но ние трябва помним, че Бог изискваше жертва на покорство от Авраам, преди тези големи обещания да се изпълнят.

Авраам трябваше да остави всичко, което беше удобно и познато за него и да се придвижи към една неизвестна дестинация. Много хора биха сметнали това за изнервящо, но не и Авраам. В Евреи 11:8 се казва: „[Подбуден] от вяра, Авраам, когато беше призован, се покори и отиде на място, което беше определено да получи като наследство; и той отиде, въпреки че не знаеше къде е това място и не се притесняваше и не се тормозеше за това.“

Когато се покорим на Бога, ние трябва да бъдем като Авраам и да не позволяваме умът ни да се тормози. Когато Бог ни говори и ни води, ние трябва да Го следваме чрез вяра, като се доверяваме и вярваме, че Той ще благослови нашето покорство и ще изпълни Неговите обещания към нас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бог изпълнява Неговите обещания към вас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon