Следвайте ковчега

Когато видите ковчега с плочите на завета на Господа, вашия Бог, и че свещениците левити го носят, тогава и вие да се вдигнете от местата си и да вървите след него.  –Исус Навин 3:3

Изправени ли сте пред някакви нови възможности точно сега? Каквито и да са тези възможности, винаги е важно да „следвате Божия ковчег”. Какво имам предвид с това? Ами понякога ние можем да се държим за старата и „изтъркана” ситуация в живота, просто защото тя ни е позната, и ние наистина се страхуваме да излезем на непозната територия. И има време, в което можем да усетим нещо ново пред нас и просто искаме направо да скочим в него – преди да е дошло Божието време за нас да го направим.

В Исус Навин 3:3 Бог говори на Израил да следва Ковчега на завета. Ковчегът представя Божието помазание… Божието присъствие… Божията воля. Много е важно за нас да се научим да следваме Божията воля, а не нашата собствена воля или волята на другите хора.

Бог има план за вас и за мен и единственият начин да видите този план осъществен е да следвате ковчега или Божията воля, а не вашата плът, другите хора или своите емоции.

Запомнете днес, че каквато и да е Божията воля за живота ви, Той ще направи път за вас, за да можете да я изпълните.

Молитва

Господи, както израилтяните, и аз зная, че трябва „да следвам ковчега”.  Няма значение какво е моето време за новите възможности… само Твоята воля има значение. Докато те следвам, зная, че Ти ще направиш път, за да осъществиш Твоя план за мен.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon