Слово на знание

Слово на знание

На друг [силата да изговаря] слово на знание и разбиране според същия [Святи] Дух. (1 КОРИНТЯНИ 12:8)

Словото на знание действа по същия начин като словото на мъдрост. Съществуват няколко различни тълкувания, но повечето богослови са съгласни, че слово на знание е когато Бог разкрива на даден човек Своя замисъл в дадена ситуация и това е нещо, което човекът не може да знае по естествен начин .

Понякога, когато Бог ни говори и ни дава слово на знание за друг човек, ние разбираме, че нещо не е наред с него и че той трябва да предприеме определени стъпки в конкретна ситуация. Ние никога не трябва да се опитваме да налагаме този вид свръхестествено знание на когото и да е било. Вместо това трябва да го предоставим смирено и да оставим Бог да убеждава. Понякога всичко, което Бог иска от нас, е да се молим за човека, за когото ни се дава знание.

Макар че словото на знание често се дава като инструмент за служение, за да бъде в помощ на другите, то е много ценно и в личния ни живот. Например, често тази дарба се проявява, когато съм изгубила нещо. Никъде не мога да намеря това, което търся и изведнъж Святият Дух ми дава мисловен образ, идея или дума за неговото местонахождение. Това е много практичен пример за това как Бог ни дава знание, което не притежаваме естествено и това е един начин, по който словото на знание може да действа и във вашия живот.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Образованието е добро нещо, но знанието, което идва директно от Бога, е още по-добро, така че не забравяйте да разчитате на Него.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon