Смелост И Послушание

Смелост И Послушание

След тези събития Господнето слово дойде на Аврам във видение и каза: Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е много голяма. Битие 15:1

В Битие 12:1 Бог дава на Аврам висша заповед. Ако трябва да използваме повече думи, би звучала така: „Събери си багажа, остави всички, които познаваш, напусни удобствата си и отиди на място, което ще ти покажа“.

Ако Аврам беше преклонил коляно пред съмнението и несигурността, останалата част от историята никога нямаше да се случи. Той никога нямаше да преживее Бога като свой щит, своето велико обезщетение и никога нямаше да получи своята твърде голяма награда.

По същия начин, ако Исус Навин не беше преодолял страха си и не се беше подчинил на Божията заповед да поведе Божия народ в Обетованата земя, нито той, нито те някога щяха да се радват на всичко това, което Бог беше планирал и подготвил за тях.

В Божието слово има сила, която ни помага да не прекланяме колене в страх и несигурност. Можем да правим това, което Бог иска от нас, дори ако трябва да го правим със страх. Когато сме уплашени от препятствие, можем да кажем: „Господи, укрепи ме. Това е, което си ме призвал да извърша и с Твоята помощ ще го извърша, защото това е Твоята открита воля за мен. Твърдо съм решил, че животът ми няма да бъде управляван от страха, а от Твоето Слово“.


Бог невинаги ни избавя от трудностите; често Той ни превежда през тях.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon