Социална справедливост

Социална справедливост

Той отдава правото на сирачето и вдовицата и обича чужденеца или временно пребиваващия, като му дава храна и облекло. –ВТОРОЗАКОНИЕ 10:18

Просто е погрешно да видим или да чуем за някого, който е в нужда, и да не направим абсолютно нищо. Нека да обясня…
Преди доста време, Господ ми откри колко сериозно се гледа на това аз да работя за справедливост на потиснатите. Това е част от призванието, към което Той призовава всички в тялото Христово.

Откакто даде закона по времето на Стария завет, Бог търси да намери хора, които да помагат на сираците, вдовиците, потиснатите, бедните, самотните и забравените.

Когато говори чрез Моисей, Той казва: Да не тормозите вдовица или сираче (Изход 22:22). Бог не е пристрастен, Той регламентира справедливост за сираците и вдовиците, и обича чужденците или временно пребиваващите и им дава храна и дрехи (Второзаконие 10:18). Бог казва на хората, че ако хранят чужденците, вдовиците и сираците, Той ще благослови делата на ръцете им (вж. Второзаконие 14:29).

Някои от най-самотните и забравени хора в света днес са момичетата, които са били принудени да проституират, за да оцелеят, сираците, чийто родители са починали от СПИН, затворниците, които прекарват ден след ден самотни в затворническата килия, бездомния човек, който живее на улицата… има много хора навън, които са в нужда.

Всичко това може да ви изглежда прекалено и вероятно си мислите: Какво мога да направя аз за това? Бог ме е научил, че тъй като не мога да разреша всички проблеми, ако облекча страданието поне на един човек, аз променям неговата ситуация към по-добро.

Моля ви, не мислете че това, което имате да дадете, не е достатъчно. Страдащите, съкрушените, гладните и бездомните са навсякъде около нас. Ще им помогнете ли днес?


Молитва

Господи, Ти очевидно много държиш да помагаме на онези, които са бедни и самотни. Дай ми Твоето сърце за справедливост и ми покажи страдащите и съкрушените, на които Ти искаш да помогна.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon