Стремете се към дарбите на Духа

Стремете се към дарбите на Духа

Съществуват отличителни разновидности и разпределения на дарбите (способностите, необикновени сили, с които се отличават някои християни, поради силата на Божествената благодат, действаща в душите им чрез Святия Дух), но [Святият] Дух остава един и същ. (1 КОРИНТЯНИ 12:4)

Дарбите на Духа могат да бъдат трудни за обяснение, защото действат в духовната сфера. Надявам се и се моля тези няколко дни да съм се справила достатъчно добре с описанието им и с тяхното основно действие. Има още много какво да се каже по темата за духовните дарби, затова ви насърчавам да прочетете добри книги, които са посветени на тази тема.

Когато действаме в свръхестествената сфера, ние трябва да бъдем внимателни, но не и да се страхуваме. Сатана предлага много извращения на истинските Божии дарби, но ние можем да стоим в правилния път, като се молим и търсим истината от Божието слово.

Също така ви насърчавам да започнете да се молите за дарбите на Духа. Помолете Бог да ви употребява и да използвате тези дарби така, както Му е угодно. Не търсете дарбите, които ви се струват най-привлекателни или интересни, а разбере кои дарби Бог има за вас.

Като дадем място на дарбите на Духа да действат чрез нас, това ни помага в ежедневието и показва на невярващите силата и добротата на Христос, Който живее в нас. Когато дарбите на Святия Дух действат в живота ни, ние отразяваме славата на Божията благодат, която ни е дарена, за да стане тя видима за тези, които отчаяно се нуждаят да се доверят на Исус.

Стремете се да използвате дарбите на Духа за ваше собствено назидание и за благото на другите. Като търсите дарбите, не забравяйте да се стремите най-вече към любов, защото любовта е най-големият дар от всички.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Дарбите на Святия Дух трябва да бъдат естествена част от ежедневието ви.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon