Стремете се към живот на святост

Но както е свят Този, Който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение. –1 ПЕТРОВО 1:15

Мисля, че трябва да бъдем малко по-внимателни, отколкото сме, за това как живеем. Не че трябва толкова да внимаваме, че да живеем в страх, но да внимаваме по един богоугоден, а не легалистичен начин.

Защото, ако не внимаваме кои са нашите приятели, какви телевизионни предавания и филми гледаме, какви книги четем, каква музика слушаме, как си харчим парите и какво правим с времето си, по този начин накрая може да си пропилеем живота.

Като християни ние трябва да се стремим към святост и да осъзнаем, че сме осветени, което означава, че сме отделени, за да бъдем използвани от Бога. Всъщност в момента, в който приемем Христос като наш Спасител, ние сме осветени от Святия Дух и отделени за цели, които са определени и дадени от Бога. И ако не изпълняваме целите си или не се стремим да ги постигнем, ние ще се чувстваме празни, притеснени и разтревожени.

Насърчавам ви днес да се стремите към святост. Когато сте изправени пред решения, които са предизвикателство за вас, попитайте Бога какво да направите и изберете пътя на святостта, който Той е положил пред вас.

Молитва

Исусе, помогни ми да бъда наясно какво е всяко едно нещо, което би ме отклонило от живота на святост.  С Твоето водителство, аз искам да живея внимателно, следвайки пътя на святостта, който Ти имаш за мен. 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon