Стъпка по стъпка

Стъпка по стъпка

Тогава [в Харан] Господ каза на Аврам: Излез [за твоя собствена полза] от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. (БИТИЕ 12:1)

Аврам се научи да се доверява на Бога да го води стъпка по стъпка. Неговата история започва в Битие 12:1, стихът за днес. Забележете, че в този стих Бог даде на Аврам първата, а не втората стъпка. Той всъщност му каза, че няма да получи втората стъпка, докато не изпълни първата. Това е толкова просто, но и толкова дълбоко и ни дава възможност да проумеем как говори Бог: Той ни дава насоките стъпка по стъпка.

Много хора отказват да направят първата стъпка, докато не са разбрали втората стъпка, третата, четвъртата и петата. Ако и вие сте като тях, надявам се да бъдете вдъхновени днес да тръгнете напред в Божия план за живота си, като Му се доверите за първата стъпка. След първите няколко стъпки вярата ви ще порасне, защото вие ще осъзнаете, че винаги има сигурна основа под всяка стъпка, която Бог ви инструктира да направите.

Бог помоли Аврам да направи една трудна стъпка, като остави всичко и напусне всеки когото познава. Но Бог му обеща, че ако направи тази стъпка, то това ще бъде в негова полза и той ще се облагодетелства от нея.

Когато се подчиняваме на Бога, ние сме благословени. Бог има добър план за живота ни, план, който е в наша полза. Всичко, което трябва да направим, е да вървим напред стъпка по стъпка.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Подчинявайте се на Божия глас стъпка по стъпка.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon