Събаряне на крепости

Събаряне на крепости

Защото оръжията, с които воюваме, не са физически [оръжия от плът и кръв], но пред Бога са силни за събаряне и унищожаване на крепости. 2 Коринтяни 10:4

Чрез внимателно обмислена стратегия и изкусна измама, Сатана се опитва да поставя „крепости” в ума ни. Крепост е област, в която ние сме държани в робство (в затвор) в резултат на специфичен начин на мислене. Крепостите са лъжите, които сме повярвали.

Апостол Павел ни казва, че ние имаме духовните оръжия, от които се нуждаем, за да победим крепостите на Сатана. Като използваме нашите оръжия, ние опровергаваме лъжите на врага, аргументите, теориите, разсъждаването и умуването, и всяко друго нещо, което се издига високо срещу истината на Божието слово. Ние трябва да пленяваме мислите си и да откажем да се отдаваме на плътския лукс да приемаме и да разсъждаваме върху всяка мисъл, която попадне в главата ни (2 Коринтяни 10:5).

Най-основното оръжие, с което се сражаваме в битката, е Божието слово, използвано по различни начини – проповядвано, поучавано, изпято, изповядано, върху което размишляваме, писаното и четено слово. Познаването на Божието слово ще обнови ума ни и ще ни научи да мислим по един изцяло нов начин. То ще събори старите крепости, които са ни държали в робство!


Никой никога няма да живее истински победоносен живот, без да стане старателен и искрен ученик на Божието слово.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon