Съпротивете се на страха и прегърнете вярата

Съпротивете се на страха и прегърнете вярата

А без вяра не е възможно да се угоди на Бога. (ЕВРЕИ 11:6)

Сатана работи извънредно, опитвайки се да изпълни живота ни със страх. Тъй като чуваме от Бога чрез вяра, ние трябва решително да се съпротивляваме на страха. Библията казва, че в Божието слово се открива правдата, която ни води чрез вяра към вяра (вж. Римляни 1:17). Ако разберем кои сме в Христос Исус и разберем колко много Той ни обича, ние можем да подхождаме към всичко и към всички с отношение на вяра. Бог многократно казва, че ние не трябва да се страхуваме, защото Той е с нас.

Молитвата, която е с вяра, ще помогне на нас и на другите по един удивителен начин; следователно аз ви насърчавам да поддържате вярата си силна. Ние получаваме Божията воля чрез молитва на вяра, но също така можем да получим и волята на Сатана чрез страх. Йов казва, че нещата, от които той се е страхувал, са му се случили (вж. Йов 3:25), така че бъдете сигурни, че живеете чрез вяра и към вяра. Подхождайте към всичко, което правите, като вярвате, че Бог е добър и очаквайте да получите Неговото най-добро.

Молитвата е едно от най-важните неща и трябва да подхождаме към нея със сърце, което е изпълнено с вяра. Това отваря прозорците на небесата и освобождава силата на Бога в живота и обстоятелствата ни. Внимавайте да не се промъкне страхът във вашите молитви и да ви попречи да получите онова, което Бог иска за вас. Ако имате сериозен проблем със страха, аз ви препоръчвам да започвате молитвите си като казвате: „Днес аз отивам при Бога с вяра и се съпротивлявам на всички страхове”. Сега се молете смело, очаквайки да чуете от Бога и запомнете, че Бог отговаря на вашите молитви, защото Той е добър, а не защото вие сте съвършени.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Поддържайте сърцето си изпълнено с вяра.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon