Сърце, което търси да се покори

Сърце, което търси да се покори

Днес Господ, твоят Бог, ти заповядва да изпълняваш тези наредби и закони; затова, пази ги и ги изпълнявай с цялото си [ум и] сърце и с цялата си душа. (ВТОРОЗАКОНИЕ 26:16)

Един от най-добрите начини да си осигурим едно дълбоко приятелство с Бога е да имаме сърце, което иска да Му се покорява. Когато сърцата ни са чисти, нежни и чувствителни към Неговото водителство и нетърпеливи да откликнат с покорство, ние сме в чудесна позиция да преживеем Божието приятелство и да чуем Неговия глас. Бог знае, че ние няма да стигнем до съвършенство, докато сме на тази земя, но можем и трябва да имаме съвършени сърца към Него, сърца, които търсят и копнеят да направят това, което е правилно, за да угодят на Бога и да Го прославят.

Докато израствате във вашето приятелство с Бога, никога, никога не забравяйте, че вашето взаимоотношение трябва да се основава на това Кой е Той, а не на онова, което Той може да направи за вас. Продължавайте да търсите Неговото присъствие, а не Неговите подаръци; продължавайте да търсите Неговото лице, а не Неговата ръка, защото една от пречките за живо и зряло приятелство с Бога е да си позволим да се фокусираме върху ползите от приятелството с Бога, вместо да се фокусираме върху Него като наш приятел. Като човешки същества, на нас няма да ни стане приятно да разберем, че определени хора искат да ни бъдат приятели, защото ние имаме способността да им дадем нещо, което те искат; ние се чувстваме оценени, когато знаем, че хората имат правилно отношение на сърцето към нас и че искат да бъдат наши приятели просто заради това кои сме самите ние и просто защото ни се радват. Същият принцип се прилага и към Бога.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Основавайте вашето взаимоотношение с Бога върху това Кой е Той, а не върху това какво Той може да направи за вас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon