С дух и истина

С дух и истина

Бог е Дух (духовно Същество) и онези, които Му се покланят, с дух и истина (в действителност) трябва да се покланят. (ЙОАН 4:24)

Ние общуваме с Бога чрез духа си. В стиха, който разглеждаме днес, Исус казва, че трябва да се покланяме на Бога с дух и истина. Един от начините да изградим близки взаимоотношения с Него е като бъдем абсолютно и напълно истинни с Бога. Той така или иначе знае всичко за нас, затова няма причина да не бъдем напълно откровени с Него. Кажете му как се чувствате, къде сте сбъркали и какви са вашите желания. Разговаряйте с Бога откровено, така, както бихте разговаряли с доверен приятел.

Има моменти, в които знам, че Бог иска от мен да извърша нещо и аз откровено Му отговарям, че не искам, но ще го направя от покорство и любов към Него. Преструването не е съвместимо с близки взаимоотношения с Бога. Една приятелка веднъж ми сподели, че наистина не е имала желание да жертва от финансите си за Божието царство, макар да разбирала, че трябва. Тя била искрена с Бога и му казала: „Ще го направя, но без желание, затова Те моля да ми дадеш желание да давам от сърце“. В крайна сметка тя стана много щедра и даваше с радост.

Само истината може да ни направи свободни (вж. Йоан 8:32). Божието слово е истина. Той казва това, което мисли и върши това, което казва. Когато грешим, трябва да бъдем напълно открити с Бога за това. Наричайте греха с истинското му име. Ако сте били алчни, наречете го алчност. Ако сте завиждали, наречете го завист. Ако сте излъгали, наречете го лъжа. Помолете Бога за прошка и я приемете с вяра.

Когато се покланяме на Бога, трябва да се покланяме с дух и абсолютна истина, искреност и честност. Ако усетим, че наш приятел увърта, му казваме да „изплюе камъчето“, което означава да спре да се преструва и просто да бъде честен. Смятам, че Бог изисква същото от нас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бъдете откровени!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon