Така е по-добре

Така е по-добре

Не ви казвам нищо друго освен истината, когато казвам, че е изгодно (добре, целесъобразно, във ваша полза) за вас да си отида. Защото, ако не си отида, Утешителят… няма да дойде при вас. … но ако си отида, ще ви Го изпратя. (ЙОАН 16:7)

Присъствието на Святия Дух в живота ни е толкова прекрасно, че то е отвъд нашето човешко разбиране. Той е нашият Утешител и това означава, че ще ни помага и утешава винаги, когато сме наранени. Обичам да мисля, че Святият Дух е толкова близо до мен, колкото е следващият ми дъх.

Той (Святият Дух) ни води и направлява в Божия план за живота ни. Да се научим да следваме Неговото ръководство е част от нашия житейски път. Ние сме свикнали да живеем според собствените си мисли, чувства и желания, но като християни трябва да се научим да бъдем водени от Святия Дух. Исус дойде в човешко тяло и поради това разбира всичко, през което преминаваме в живота си. Дава ми голяма утеха да помня, че Исус ме разбира! Той е търпелив и ще продължи да ни усъвършенства, ако сме готови да продължим да се учим.

Защо Исус казва, че ще е по-добре, ако си отиде и изпрати Святия Дух? Какво би могло да бъде по-добро от това да имаш Исус до себе си на земята? Той може да бъде само на едно място в даден момент, но Святият Дух може да бъде навсякъде и да действа във всички по едно и също време. Това е невероятно! Той никога не ни напуска, дори за миг. Той знае всичко за нас и работи, за да изцели всяка рана и болка в нас, и да постави всичко в правилния ред. Всеки ден ние ставаме по-добри и по-добре във всяко едно отношение, благодарение на удивителната сила и мъдрост на Святия Дух.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Помолете Святия Дух да ви вземе такива, какъвто сте и да ви направи такива, каквито Той иска да бъдете.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon